My Greatest Dating Website Lesson

The first objective of Okay-Ar dating has been to find out an age of geological significance. We’re apprehensive about making an attempt to start out up a conversation, solely to get the cold shoulder or be flat out rejected. Only then, can you progress ahead. She gazed in all instructions, thinking she will find someone, however, nobody welcomed her. Eduardo just introduces her, however, they’re solely standing in the door. In line with the agency who sent her, only an previous man and his trustee were living in the mansion where she’s going to work. Over three million messages have been despatched by way of the app. Three months later, she was despatched to Spain. Once they bought no abundant harvest in their vegetable farm, Maria decided to go to her pal who was trying to find home helpers who wished to go to Spain. Mula nang mawalan ng ani ang kanilang gulayan, ipinasya ni Maria na sumama sa kaibigang naghahanap ng home helper papuntang Espanya. Mula nang naging malaganap ang militarisasyon sa kanayunan naging magulo na ang probinsiya ng Sorsogon.

Dahil paglabas niya, hindi na siya ang dati. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Gustavo. Eduardo stated, in stammering and patching story, Mister Gustavo was sick for so many years ago, until now. Kapag hinahawakan siya ni Ermin para aluhin napapaso ito dahil sa sobrang lamig ng kanyang katawan. Naisip niyang mas marami ang kanyan kikitain sa pagtatrabaho sa ibang bansa kaysa sa paglalako ng gulay na hindi na nga niya nagagawa dahil sa kaguluhan sa kanilang bayan. Doon niya nalaman na natagpuan na niya ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Luminga-linga siya, nagbabakasakaling may tao siyang makikita, ngunit walang sumalubong sa kanya. Walang masaganang ani ang mga magsasaka’t mangingisda. Nilapitan sila at hinalikan ng kanilang ina, tapos paggising nila, walang anumang bakas na nagpunta nga roon si Maria. Nabawi nila agad ang lupang isinangla at nakapagpagawa sila ng bagong bahay. Matapos ang halos limang minutong paghihintay, kusang bumukas ang pinto. Tinanong niya ang kanyang mga anak kung nakita nila si Maria ngunit hindi nila ito nakita simula ng nakaraang gabi. Nang magmulat siya’t hinanap ang asawa nagulat siya nang makitang duguan ang katawan ni Maria. Laslas ang leeg nito at sumisirit mula doon ang napakaraming dugo.

Bumaba siya mula sa isang kakarag-karag na bus sa tapat ng isang malaki at lumang-lumang gate na bakal. 3. Malaki ang nagbago sa pamilya ni Maria simula nang bumalik siya galing Espanya. Ngunit, nang kanyang pagbuksan, bumungad sa kanya ang dalawang lalaking dayuhan. Nang ikalawang pagkakataon, nakapasok at nakalapit na si Maria kay Gustavo. Madilim ang bahagi ng kama kung saan nakaratay si Gustavo kaya hindi halos naaninag ni Maria ang mukha ng matandang lalaki. Within the second time, Maria bought a chance to go nearer to Mr. Gustavo. Throughout the weekend, I bought asked numerous occasions the right way to work with a specific endurance coach who was stuck in his methods and was wary of handing over their athletes to the S&C coach. The first time Maria had an opportunity to go inside Gustavo’s room, they even bought no chance of seeing one another. Within that three months, she had had an opportunity to go inside Mister Gustavo’s room only two occasions.

That they had two youngsters, namely Pablo and Rosalinda. Mayroon silang dalwang anak, sina Pablo at Rosalinda. Lagi silang nag-aabang na luluwas sa bayan si Maria ngunit hindi man lang nila ito matiyempuhan. Tatlong buwan na ring nagtatrabaho sa mansion si Maria, ngunit hirap na hirap pa rin silang magkaintindihan at magkausap. Apat na buwan lang siyang namalagi sa Espanya, ngunit marami siyang dala-dalang pasalubong. Hinanap niya ito sa buong kabahayan ngunit hindi niya ito nakita. Ipinakilala lang siya ni Eduardo, ngunit doon lamang sila nakatayo sa pintuan. Pautal-utal na Ingles ang ginamit ni Eduardo, maging iyon ay hindi gaanong naintindihan ni Maria. Ayon sa company na nagpadala sa kanya, isang matandang lalaki at isang katiwala na lang ang nakatira sa mansion na kanyang magtatrabahuan. Naaamoy ni Ermin ang lansa ng dugo at ang amoy ng naaagnas na katawan. Nakita niyang tumagos sa pader ang katawan ni Maria. Alam niyang nilapitan siya nito at tinitigan ang kanyang mukha. Kung hindi man wala, katiting lamang ang kanyang nalalaman sa wikang Espanyol. Paggising niya kinabukasan, wala si Maria sa kanyang tabi. Hindi niya inasahang lalabas na lang bigla ang isang lalaking could magarang-magarang kasuotan. Hinintay niya si Maria. Takang-taka sila sa panlalamig ni Maria sa kanila.